Kullanıcı Sözleşmesi

YORUMLAR.NET WEB SİTESİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Siteye erişiminizden veya siteyi kullanımınızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, siteye erişmeyebilir veya siteyi kullanmayabilirsiniz ve böyle bir kullanıma başladıysanız kullanımı derhal durdurmalısınız. Yorumlar.net bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız, değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

KULLANIM KOŞULLARI

I. Hizmetin Tanımı

Yorumlar.net, kullanıcılarının içeriklerine yer sağlayıcılık hizmeti veren bir internet sitesidir.

Kullanıcılar sayfalarda mevcut olan bilgileri ücretsiz olarak temin edebilir ve kendi yorumlarını sayfalara yükleyebilir.

II. Kullanıcı Kuralları

1. Genel koşullar

Kullanıcıların en az 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

Kullanıcı gerekli durumlarda kişisel verilerini vermesi halinde verdiği bilgilerin doğru, gerçek, güncel ve eksiksiz olduğunu taahhüt eder.

Kullanıcıların hiçbiri;

  • Tehdit edici, saldırıda bulunan, küçük düşürücü, müstehcen, kaba, cinsel açıdan uygunsuz veya diğer şekillerde mahzurlu,
  • Irksal, ayrımcı, rahatsız edici, zararlı, diğerlerinin gizliliğini istila eden,
  • Anayasaya aykırı, kitleleri tahrik eden,
  • Yürürlükteki kanunlar kapsamında suç kabul edilen,
  • Azınlığı sömüren, rekabet hukukunu ihlal eden, kanuna karşı hile içeren,
  • Telif hakları, patent ve ticari markalar gibi mülkiyet haklarını ihlal eden/bozan,
  • Bağlantı veya benzeri oluşlar içeren,
  • Geçici veya kalıcı olarak internete bağlı yazılım ve ekipmanların normal/tasarlanan işlevselliğini sınırlayan, yok eden, kesen veya diğer negatif şekillerde etkileyen veya değiştiren virüs, solucan, Truva atı veya diğer veri düzenlemeleri içeren içerikleri/metinleri bu web sayfalarında yayımlayamaz.

Kullanıcılardan herhangi birinin bunları veya aşağıdaki kullanım koşullarını ihlal etmesi durumunda yorumlar.net’in önce veya sonra ihbar göndermeye gereksinimi olmadan ve özellikle de herhangi bir açıklama ve/veya neden göstermeksizin içeriği silmeye, değiştirmeye veya içerik eklemeye yetkisi/izni vardır. Yasal olmayan içerik derhal silinir.

Kullanıcı, yorumu kendi deneyimine göre yazdığını, ürün hakkındaki samimi görüşü olduğunu ve ürünü hakkında yorum yapılan kurumla herhangi bir kişisel veya ticari bağının olmadığını ve yapılan yorumu yazmak için hiçbir maddi teşvik ya da ödeme teklif edilmediğini kabul ve taahhüt eder.

Yorumu sayfaya yüklerken, postalarken veya iletirken, özellikle de çoğaltma, dağıtma, değiştirme ve kamuya mal etme hakları başta olmak üzere kullanıcı, yorumlar.net’e kullanım hakkı verir. Kullanıcı, gerekli olan mülkiyet hakkının sahibi olduğunu taahhüt eder. Kullanıcıların hiçbiri, yürürlükte olan kanunlar veya sözleşmesel ilişkiler kapsamında kullanıma vermeye hakkı olmayan içerikleri bu web sayfalarına iletemez, yükleyemez, postalayamaz veya diğer şekillerde kullanıma açamaz. Aksi halde kullanıcı, yorumlar.net’in uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacaktır.

Kullanıcı, yorumunu sayfaya yükleyerek, daha iyi açıklık/daha kullanışlı düzenleme için yorumunun farklı sayfalara taşınması hususundaki rızasını kabul eder. Ayrıca, içeriğin denetlenmesini ve/veya kısmi olarak değiştirilmesini, ilave yapılmasını ve/veya silinmesini de kabul etmektedir. Aksi kanun veya mahkeme kararında belirtilmedikçe, yorumlar.net’in yüklenmiş, postalanmış, iletilmiş veya diğer şekillerde kullanıcılar tarafından kullanıma açılmış içeriği yayımlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Bu web sayfalarının tasarlanan işlevselliğinin kesilmesi, tahrip edilmesi, sınırlandırılması veya diğer negatif şekillerde etkilenmesi veya değiştirilmesi yasaktır. Bu web sayfalarının kesilmesi, değiştirilmesi veya negatif şekilde etkilenmesi amacı ile kalıcı veya geçici olarak internette veya yazılıma bağlı olan ekipmanların değiştirilmesi veya güvenlik fonksiyonlarının bypass edilmesi de kesinlikle yasaktır.

Kullanıcı, kendi içeriğinin tamamen kendi sorumluluğunda olduğunun bilincindedir. Kullanıcı, zarar doğması halinde sorumlu olduğunu ve tüm zararı yorumlar.net’e tazmin edeceğini taahhüt eder.

2. Yorumlar.net’e ait sosyal paylaşım mecralarında kullanıcıların paylaştığı kişisel bilgilerin ve yorumların yayımlanması için ilave özel koşullar

İçeriğin denetlenmesini ve/veya kısmi olarak değiştirilmesini, ilave yapılmasını ve/veya silinmesini, yorumlar.net üyeliklerinin yer aldığı Twitter, Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinde ve yorumlar.net bloglarında da görüşlerinin yer alabileceğini de kabul etmektedir.

III. Sorumluluk

Yorumlar.net, mevcut içeriğin tamlığını, güncelliğini, doğruluğunu veya diğer vasıflarını garanti/taahhüt etmemektedir. Kullanıcılar tamamen gerçekdışı içerik dahi üretebilirler.

Kullanıcıların, içeriğin herhangi bir zamanda değiştirilebileceği gerçeğinin farkında olması gerekmektedir.

Yayımlanan içerik yorumlar.net tarafından onaylanmakta fakat denetlenmemektedir. Yorumlar.net’te yer alan herhangi bir bilgi, yorum, öneri, espri, ironi, tecrübe paylaşımı ve benzeri içeriğin referans alınması nedeniyle oluşabilecek (dolaylı veya doğrudan) maddi ve/veya manevi herhangi bir kayıptan sorumlu değildir.

Yorumlar.net’in herhangi bir neden göstermeksizin ve önce veya sonra ihbara gerek kalmaksızın yorumlar.net içerisinde temin edilmiş içeriği değiştirme, ilavede bulunma ve/veya silme hakkı saklıdır. Aynı zamanda, içeriklerin ve bu web sayfalarının kesintisiz kullanımını da yorumlar.net garanti etmemektedir. İçeriklerin ve bu web sayfalarının tamamı “olduğu gibi” koşulları ile temin edilmektedir. Yorumlar.net, bu web sayfalarında kullanıma açık olan hizmetlerin değiştirilmesinden, askıya alınmasından veya iptalinden sorumlu değildir.

Yorumlar.net’in sayfaların bölümlerini/içeriğini, sayfaları veya web sayfalarını engelleme, değiştirme, ilavede bulunma ve/veya silme ve/veya geçici veya kalıcı olarak yayımı durdurma hakkı açık şekilde saklıdır.

Bunun yanı sıra yorumlar.net, bu web sayfalarında tahrip edici, bozucu, kesinti yapacak veya diğer amaçsız/negatif etkisi olan virüs, solucan, Truva atı veya diğer veri düzenlemeleri/kodları bulunmadığını garanti veya taahhüt etmemektedir. Kullanıcıların her biri, bu web sayfalarındaki verilerin yüklenmesi veya görüntülenmesinden kaynaklanan zararlardan dolayı sorumludur. Kullanıcılar, ilgili bilgisayar sistemi/bilgisayar ve diğer veri işleme birimlerini korumak için yeterli tedbiri aldıklarından emin olmalıdır.

Bu web sayfalarının veya içeriğin kullanımından veya kullanılmamasından, özellikle de bilgilerden kaynaklanan zararlar ile ilgili sorumluluktan mümkün şekilde yorumlar.net muaftır. Ayrıca, çeşitli yargılamalarda sorumluluk muafiyeti/sınırlaması da kanun tarafından belirtildiği şekilde sınırlandırılabilir. Böyle bir durumda yorumlar.net’in, mümkün olan şekilde sorumluluğu sınırlıdır.

Yorumlar.net kasıtlı/önceden tasarlanmış kendinden kaynaklanan zararlar nedeniyle sınırlı sorumludur.

Yorumlar.net’in ulusal kanun ve uluslararası sözleşmelerdeki daha az sorumluluk, sorumluluk muafiyeti ve sınırlamalardan doğan hakları saklıdır.

IV. Ticari Markalar, Fikri Mülkiyet, Telif Hakları

Yorumlar.net’te oluşturduğunuz/yayımladığınız içeriklerin telif hakları size aittir. Bu nedenle yorumlar.net’te yayımlandığınız içeriğinizi ticari maksatla dahi dilediğiniz şekilde derleyip kullanabilirsiniz. Ancak yorumlar.net’te yayında olan içeriklerinizi internet üzerinde başka bir sitede daha yayımlamanız halinde yorumlar.net’e aktif link vermeniz gerekmektedir.

Telif hakları size ait olmakla birlikte, yorumlar.net’te yayımladığınız tüm içerik için yorumlar.net’e çoğaltma, kopyalama, işleme ve basılı ortam, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya internet ve sair dijital iletim şekilleri de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve sair her türlü araçla yayımlama hakları dahil olmak ancak bunlarla kısıtlı kalmamak kaydıyla tüm mali haklarını hiçbir coğrafi sınırlama olmaksızın, süresiz ve bedelsiz kullanma hakkı(lisans) vermektesiniz.

Yorumlar.net, oluşturduğunuz içerikleri uygun gördüğü bütün ortamlarda kendi kullanımında olan markalar altında ve/veya diğer internet sitelerinde ticari amaçla kullanma hakkına sahip olacaktır.

Yorumlar.net’te yayımlanan içerikler (örneğin yazılım, ürünler, logolar, v.s. gibi ticari markalar, bilgiler, raporlar, resimler ve grafikler), ulusal ve uluslararası kanunlar ve uluslararası sözleşmeler ile korunmaktadır. Herhangi bir şekilde kopyalama/çoğaltma, dağıtım ve özellikle ticari amaçlı kullanım, kamuya mal etme, değiştirme, ilavede bulunma ve/veya silme kesinlikle yasaktır, bunun içerisinde örneğin ara bağlantılar, derin linkler veya resim kareleri üzerinden/aracılığıyla harici web sayfalarındaki içerik de bulunmaktadır.

Yorumlar.net’te yer alan hiçbir bilgi ve materyal, sitenin tamamı ya da bir bölümü revize edilerek, ekleme yapılarak ya da bir kısmı değiştirilerek farklı bir biçimde kullanılamaz.

Kullanıcı, web sitesi üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde yorumlar.net’in hiçbir kontrolü olmadığı için, yorumlar.net’in linklerinin gösterdiği web sitelerinin veya kaynakların ulaşılabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu web siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, reklam, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder. Ayrıca kullanıcı, böyle herhangi bir web sitesi veya kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan ya da neden olunduğu iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan yorumlar.net’in doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder.

Kullanıcılar, yorumlar.net’e ait içeriğin kullanımı ile ilgili hak için http://yorumlar.net/iletisim sayfasından talepte bulunabilir. İçeriğin kullanımı hakkında yorumlar.net tarafından yazılı olarak izin verilmesi durumunda kaynak olarak yorumlar.net açık şekilde gösterilmelidir.

Yorumlar.net’in dilediği zaman, dilediği kişi veya kurumun yukarıdaki kurallara uyarak dahi alıntı yapmasını engelleme hakkı saklıdır.

Sınai ve diğer mülkiyet haklarınızın bu web sayfalarında bulunan içerikten dolayı/içerik vasıtası ile ihlal edildiğinden şüphelenmeniz halinde lütfen mümkün olan en kısa süre içerisinde http://yorumlar.net/iletisim sayfasından irtibata geçiniz. Mümkün olan en kısa zaman içerisinde bir çözüm bulmaya çalışacağız. Masrafları ile birlikte caydırma/ihbar açısından avukatın yetkilendirilmesi hususunda ne açık ne de olası bir niyetimiz bulunmamaktadır.

V. Tazminat

Özellikle içeriğin veya verilerin karşıya yüklenmesi, iletilmesi, postalanması veya diğer şekillerde kullanılması dahil olmak üzere bu web sayfalarının ve içeriğin yasa dışı, belirtilmemiş, amaç dışı ve/veya yanlış kullanımından kaynaklanan uygun ve yasal olarak belirlenmiş masraflar ile birlikte tüm zarar ilk talep üzerine derhal kullanıcı tarafından yorumlar.net’e mevcut dava/talebe karşın ödenecektir. Özellikle de söz konusu durum ile ilgili gerekli bilgilerin/malzemelerin tedarik edilmesi ile söz konusu davalar/talepler karşısında kullanıcı yorumlar.net’i destekleyecektir. Üçüncü taraflarca başlatılan söz konusu davaların/taleplerin yürütülmesinden kaynaklanan zararların ödenmesinden kullanıcı yükümlüdür.

VI. Sözleşmenin Bütünlüğü

Bu kullanım koşulları, bu web sayfalarının ve içeriklerinin kullanımından kaynaklanan yorumlar.net ve kullanıcı arasındaki ilişki ile ilgili olarak kullanıcı ve yorumlar.net arasındaki sözleşmenin bütününü teşkil etmektedir ve yorumlar.net ve kullanıcı arasında önceden yapılmış olan ilgili tüm sözleşmelerin yerini almaktadır.

VII. Gizlilik Politikası

Verilerin korunması, yorumlar.net için önemli bir konudur. Kullanıcıdan tedarik edilmiş olan bilgiler, yürürlükteki veri koruma yönergeleri ve gizlilik politikamız doğrultusunda kullanılmaktadır.

Yorumlar.net’te içerik paylaşmak isteyen kullanıcılardan isim ve e-mail adresi haricinde herhangi bir ek bilgi talep edilmemektedir. Siteye yazılan yorumlar/içerikler ve kullanıcı ismi herkese açık olarak yayımlanmakta fakat e-mail adresi yayımlanmamaktadır.

İş bu sözleşmenin kabulü ile kullanıcı kişisel bilgilerinin sözleşme çerçevesinde yorumlar.net tarafından kullanılıp paylaşılmasına, e-posta adresine tanıtım ve bilgi amaçlı e-posta gönderilmesine muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder.

VIII. Kullanım Koşullarının Değiştirilmesi

Yorumlar.net’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve önce veya sonra ihbarda bulunmaksızın bu kullanım koşullarını değiştirme, ilavede bulunma veya yenileme hakkı saklıdır. Bu sayfalarda, mevcut ve güncellenmiş versiyon bulunmaktadır. Bu web sayfalarının kullanılması ile kullanıcı, mevcut versiyon ile sınırlandırılmış olduğunu kabul eder.

IX. Uygulanan Kanun ve Forum

Bu kullanım koşulları ve bu web sayfalarının kullanımdan dolayı kullanıcı ve yorumlar.net arasında meydana gelen ilişki, Türk kanunları ile yürütülecektir. Bu durum, tüketicinin korunması veya uluslararası sözleşmeler açısından, Türkiye veya uluslararası mücbir kanunlar ile çatışmaya düşülmesinde uygulanmaz.

Kullanıcı ve yorumlar.net, kullanıcının tüccar olması, sözleşmenin imzalanmasından sonra ikamet adresini veya merkez ofisini Türkiye dışında bir ülkeye taşımış olması veya davanın açıldığı anda ikamet adresinin veya merkez ofisinin bilinmemesi durumunda yetkili yargı merci İstanbul Kadıköy mahkemelerdir. Bu aynı zamanda pasif davalar için de uygulanmaktadır.

Tüketicinin korunması ile ilgili bu hüküm uygulanmayacaktır.

X. Müteakip Tebligat

Bu kullanım koşullarından herhangi birinin geçerli kanunlara aykırı olması durumunda, kalan kısımlarının geçerliliği devam edecek ve geçersiz kısımlar, söz konusu geçerli kanunlara uyacak şekilde değiştirilecektir.

Bölüm başlıkları sadece rahat etmeniz için verilmiştir ve yasal etkiye sahip değillerdir.